Zápis a usnesení z z 9. zasedání zastupitelstva MČ Vlaštovičky 17.12.2015