Zápis a usnesení z z 10. zasedání zastupitelstva MČ Vlaštovičky 25.2.2016