Zápis a usnesení z 9. zasedání zastupitelsva UMČ Vlaštovičky 2018-2022