Zápis a usnesení z 8. zasedání zastupitelsva UMČ Vlaštovičky 2018-2022