Zápis a usnesení z 7. zasedání zastupitelsva UMČ Vlaštovičky