Zápis a usnesení z 6. zasedání zastupitelsva UMČ Vlaštovičky 2018-2022