Usnesení z 5. zasedání zastupitelsva UMČ Vlaštovičky