Usnesení z 4. zasedání zastupitelsva UMČ Vlaštovičky