Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 16. 5. 2016

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 16. 5. 2016

Kategorie: