Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy ze dne 8. 2. 2016