Úřad městské části

Statutární město Opava, městská část VLAŠTOVIČKY, se sídlem Okružní 21/3, 746 01 Opava 1, IČO: 00300535 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v s

Strana 1