Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

V naší obci bude probíhat od dubna 2019 do září 2020 revize katastru nemovitostí. Veškeré informace

naleznete v příloze